Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | Teabenõue


ILONI AIA LUGU
ILON WIKLAND
ILON'S YARD
ÜRITUSED
RUUMIDE RENT

TASULISED TEENUSED

1. Paljundus- ja printimistööd                     

 

Paljundus- ja printimistöid tehakse eranditult raamatukogu paberile

 

Mustvalge koopia/väljatrükk:

Koopiad raamatukogu fondi materjalidest:

            Formaat A4 ühepoolne/kahepoolne  0,30 €

            Formaat A3 ühepoolne/kahepoolne  0,45 €

             

Värviline koopia/väljatrükk:

Formaat A4 ühepoolne                 1,00

Formaat A3 ühepoolne                 1,90 €

2. Skanneerimine

Skanneerimine ja faili saatmine kliendi e-postiaadressile 0,06 €

Skanneerimine ja väljaprintimine - hind vastavalt printimise hinnakirjale 

 

3. Ruumide rentimine aadressil Haapsalu, Wiedemanni 11

            Raamatukogu lahtiolekuaegadel  13,00 €/ 1 tund

             

5. Inventari kasutamine

    Lauad, toolid, näitusevitriinid, audio-videotehnika 6,40 €/ 1 päev 

 

6. Avaliku internetipunkti teenused

Ühepoolne prinditud leht 0,30 €            

Tekstitöötlusprogrammidega töötamine 1,00 €/ 1 tund

 

7. Raamatukogu poolt kujundatud elektrooniline magnetkaart (edaspidi lugejapilet)

Lugejapilet maksab 1,00 €;

Lugejapilet põhikoolide õpilastele, pensionäridele ja invaliididele staatust tõendava dokumendi alusel maksab 0,60 €;

Lugejapilet eelkooliealistele lastele on tasuta;

Lugejapileti kaotamisel või rikkumisel maksab lugejapilet kõigile 1,00 €.

 

8. Viivise suurus, mida nõutakse lugejalt, kes ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks

Õigeaegselt tagastamata teavikute eest võetakse viivist 0,03 € iga viivitatud päeva kohta;

Viivist võetakse täiskasvanutelt, üliõpilastelt, ametikoolide õplastelt ja gümnasistidelt;

Viivist ei võeta põhikooli- ja algkooliõpilastelt ning eelkooliealistelt.

 

9. Väljaspool Lääne maakonda elavatelt lugejatelt võetakse teavikute kojulaenutamisel tagatist.

Ühe teaviku tagatise suuruseks on antud teaviku hind, väljaarvatud enne 2010.a. ilmunud raamatutel;

Enne 2010.a. ilmunud raamatu tagatisraha on 3,19 €;

Tagatise tasumise kohta annab raamatukogu kviitungi;

Kui lugeja on teavikud  tagastanud, makstakse talle kviitungi esitamisel raha tagasi;

Väljavõtmata tagatissummad säilitatakse kaks aastat (alates teavikute viimasest tagastamistähtpäevast), mille möödumisel jääb raha raamatukogule.

 

10. Puuduva õppe- ja teaduskirjanduse tellimine teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi  RVL) teenuse kaudu

RVL-i teel teaviku tellinud lugeja tasub teaviku saamise ja tagastamise postikulud vastavalt Eesti Posti hinnakirjadele;

RVL teavik tagastatakse eranditult turvaümbrikus ja tähitult;

Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse paljundatud koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.