Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | Teabenõue


TUTVUSTUS
TÖÖTAJAD
AJALUGU
VANA KIVIMAJA
MÄLESTUSED

TUTVUSTUS

Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakond – (aastatel 1951-1974 iseseisev Haapsalu (Rajooni) Lasteraamatukogu), aastast 1965 postiaadressiga Wiedemanni 11, 90502 Haapsalu, on lastele orienteeritud 4 töötajaga (osakonna juhataja, bibliograaf-konsultant,  raamatukoguhoidja-bibliograaf, raamatukoguhoidja-laenutaja + koristaja ja majahoidja) rahvaraamatukogu, mille teeninduspiirkonna moodustab ca 11600 elaniku, 4 üldhariduskooliga (+ sanatoorne internaatkool, kutsehariduskeskus ja TPÜ kohalik kolledž) Haapsalu linn.

 

Lugejaskond koosneb põhiliselt 1. - 9. kl õpilastest, sekka koolieelikuid, gümnasiste, kutse- ja üliõpilasi, õpetajaid ning teisi lastekirjanduse huvilisi kodulinnast, maakonnast ja mujalt.

 

Eestis ilmub üle 700 nimetuse laste- ja noortekirjandust aastas. Lasteosakonda komplekteeritakse ca 1500 eksemplari uut trükist aastas (ca 700 nimetust), millele kulub ca 170 000 krooni. Lasteraamatuid tellitakse keskmiselt 3-4 eksemplari, noorteraamatuid 2-3, teatmeteoseid 1-2.

 

Lasteraamatukogu vastselt renoveeritud hoone

 

*alumise korruse avaras laenutussaalis on lugeja käsutuses ligi 30 000 raamatut: pea kogu sõjajärgses Eestis ilmunud laste- ja noortekirjandus, lisaks valik klassikat ning raamatuid võõrkeeltes.

* Alumisel korrusel paikneb näituste- ja perioodikasaal (ajalehed ja ajakirjad).

* Ülakorruse lugemissaali on koondatud lasteraamatute kullafond ning teatmekirjandus kohallugemiseks, samuti perioodikal põhinevad temaatilised infomapid.

* Ülakorruse mängutoas on lai valik lasteraamatuid ning väike videofilmide ja muinasjutuplaatide kogu, mida saab kasutada kohapeal.

* Mõlemal korrusel on avalik arvuti.

 

*   Vastatakse lugejate päringutele (aastas üle 2000).

*   Tehakse tasulisi koopiaid ja väljatrükke internetist.

 

* Lasteteeninduse lahutamatuks osaks on laste lugemishuvi äratamine ning kirjanduse juurde juhtimine. Nii korraldab lasteosakond raamatuüritusi: raamatunäitusi, raamatutunde koolilastele, tutvumiskäike huvilistele, muinasjuttude ettelugemisi, raamatuvestlusi, kohtumisi kirjarahvaga, kirjandusõhtuid muusikaga jms.

 

* Ajakirjanduses avaldatakse igal aastal paarkümmend raamatututvustust.

* Algatatakse laste omaloomingukonkursse või osaletakse neis hindajatena.

 

* 1990-ndatel aastatel oli lasteraamatukogul tihe kontakt lasteraamatute illustraatoritega, kes eksponeerisid raamatukogus isikunäitusi ning kinkisid oma loomingut. Lasteraamatukogu seinu kaunistavad Ilon Wiklandi, Viive Noore, Ülle Meistri, Edgar Valteri jt. kunstnike pildid.

* Enamiku Eesti lastekirjanike kõrval on siin lastega kohtunud Astrid Lindgren ja Ilon Wikland ( 09.09.1989).

* Aastast 1997 toimuvad ühisprojektid Visby Linnaraamatukoguga: laste omaloomingukonkursid, vahetusnäitused, vastastikused külaskäigud jms.

* Aastast 2001 tegutseb hoone põhjatiivas ja hoovis laste mängumaa Iloni Aed, kus suvel korraldatakse tasuta lasteüritusi.

* Iloni lugemistuba (15 kohta) ja küünlasaali (50 kohta) I korrusel kasutatakse aastaringselt eelistatult laste kirjanduslike, muusikaliste ja meelelahutuslike ürituste läbiviimiseks. Ruume renditakse välja.

* 2006. aasta sügisel läks lasteosakond üle elektroonilisele laenutamisele.

* 2007.-2008. aastal sai teoks lasteraamatukogu hoone kauaoodatud kapitaalremont, mille käigus avardus laenutussaal ning ehitati välja II korrus.