EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | TeabenõueLahtiolekuajad
Lugejaks vormistamine
Kojulaenutus
Lugemissaal
Internetipunkt
Muusikanurk
Videosaal
Lasteteenindus
Laenutuspunkt
RVL
Ajakirjandus
Uudiskirjandus
Tasulised teenused
Viivis, hüvitis, tagatis
KOJULAENUTUS (Posti 3, Haapsalu)


                                     

Kontakttelefonid:       kojulaenutuse lett          472 4495

                                  konsultant                     472 4497

E-post:                        info (at) lib.haapsalu.ee

 

Teenused:

 • Koju laenutamise teenust saab kasutada ainult lugejapileti esitamisel;
 • Koju laenutatakse korraga 4 raamatut, mille tagastamistähtaeg on 3 nädalat;
 • Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega raamatutele on määratud lühem tagastamistähtaeg;
 • Laenutatud raamatute tähtaega võib pikendada kohapeal või  telefonidel 472 4495 või e-posti aadressil laenutus(at)lib.haapsalu.ee
 • Pikendatakse ainult nende raamatute tähtaega, mida ei ole teine lugeja reserveerinud;
 • Lugeja soovil reserveeritakse talle vajalik õppe- ja teaduskirjandus. Kui lugeja raamatule 3 päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale;
 • Lugeja soovil ja kulul tellitakse meie raamatukogus puuduv lugejale vajalik õppe- ja teaduskirjandus teisest raamatukogust (RVL), RVLi tellimused vormistatakse lugemissaalides;
 • Heliraamatuid laenutatakse ainult pimedaile ja vaegnägijaile;
 • Raamatute kojulaenutus asub ka Haapsalu Sotsiaalmajas (Kastani 7)

Lugeja kohustused:

 • Lugejal on keelatud edastada laenutatud raamatuid teisele isikule ilma raamatukogu vahenduseta;
 • Lugeja peab raamatuid heaperemehelikult hoidma, nende rikkumisest või hävimisest teatama raamatukoguhoidjale;
 • Raamatu rikkumise või tagastamata jätmise korral tuleb lugejal  see asendada sama raamatuga või tasuda raamatu maksumus;
 • Eriti väärtusliku tagastamata või rikutud raamatu hinna tasumist võib nõuda kuni 10-kordses ulatuses;
 • Lugejalt, kes ei ole raamatut kompenseerinud kuue kuu jooksul, võtab raamatukogu kojulaenutamise õiguse, kuni võlg on hüvitatud;
 • Tähtajaks tagastamata raamatute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus;
 • Õigeaegselt tagastamata raamatute eest võetakse viivist 0,03 ¤ iga viivitatud päeva kohta;
 • Iga kuu esimesel tööpäeval ei võeta viivist lugejatelt, kes mõjuval põhjusel ei ole raamatuid õigeaegselt tagastanud või pikendanud;
 • Alaealiste tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad;
 • Võlglastelt võib raamatukogu võla sisse nõuda inkassofirmade abiga.

 

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Lugejaks vormistamine