EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | TeabenõueLahtiolekuajad
Lugejaks vormistamine
Kojulaenutus
Lugemissaal
Internetipunkt
Muusikanurk
Videosaal
Lasteteenindus
Laenutuspunkt
RVL
Ajakirjandus
Uudiskirjandus
Tasulised teenused
Viivis, hüvitis, tagatis
LUGEJAKS VORMISTAMINE

·        Isik, kes soovib teavikuid koju laenutada, peab end registreerima raamatukogu lugejaks.

·        Lugejaks registreerimisel täidab lugeja registreerimislehe ja esitab isikut tõendava dokumendi. Lugeja tõendab allkirjaga oma isikuandmete õigsust ning kohustust täita raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugeja poolt eeskirja täitmata jätmisel on raamatukogul õigus avaldada isikuandmed, sh isikukood, kolmandatele isikutele.

·        Alla 15aasta vanuseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti ja lapsevanema või hooldaja kirjaliku käenduse alusel. Ühekordselt vormistatud käendus kehtib raamatukogus kuni lapse 18aastaseks saamiseni.

·        Registreerimislehel olevad andmed: perekonna- ja eesnimi, isikukood, sünnidaatumid, elukoha aadress(id), e-posti aadress, telefoninumber, õpilastelt ja üliõpilastelt õppeasutuse nimi, kantakse integreeritud raamatukogusüsteemi Urram, mida kasutatakse lugeja tuvastamiseks, raamatukogu poolt pakutavate teenuste osutamiseks ja statistilise analüüsi tegemiseks.

·        Kojulaenutamine toimub isikliku lugejapileti või ID-kaardi alusel, mille andmed vormistatakse lugejapiletina.

·        Raamatukogu elektroonilise lugejapileti eest tuleb tasuda Haapsalu Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel. Põhikoolide õpilased, pensionärid ja invaliidid saavad soodustust staatust tõendava dokumendi alusel. Eelkooliealised lapsed saavad lugejapileti tasuta.

·        Lugeja esitab lugejapileti või ID-kaardi nii teaviku koju laenutamisel kui tagastamisel.

·        Lugejapiletit on keelatud edasi anda teisele isikule kasutamiseks.

·        Isikuandmete muutumisest või lugejapileti kaotamisest tuleb teatada raamatukogule.

 

Raamatukogu eeskirjas sisalduvad mõisted:

·        teavik – ükskõik, millisel kujul jäädvustatud infokandja, mida vormile ja tunnustele vaatamata võib käsitada iseseisva füüsilise üksusena  (näiteks: raamat, käsikiri, foto, heliplaat vms.)

·        lugejapilet – raamatukogu poolt kujundatud elektrooniline magnetkaart (lugejapilet), isiku ID-kaart või lugejapilet paberil.

 

 

Raamatukogu kasutamise eeskiri

 

Lugejaks registreerimise leht.doc

lugejaks registreerimise leht-käendus.doc