EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | TeabenõueLahtiolekuajad
Lugejaks vormistamine
Kojulaenutus
Lugemissaal
Internetipunkt
Muusikanurk
Videosaal
Lasteteenindus
Laenutuspunkt
RVL
Ajakirjandus
Uudiskirjandus
Tasulised teenused
Viivis, hüvitis, tagatis
RVL

·        Lugeja soovil ja kulul tellitakse Lääne Maakonna Keskraamatukoguspuuduv õppe- ja teaduskirjandus teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi  RVL) teenuse kaudu;

·        RVL-i teel teaviku tellinud lugeja tasub teaviku saamise ja tagastamise postikulud vastavalt Eesti Posti hinnakirjadele;

·        RVL teavik tagastatakse eranditult turvaümbrikus ja tähitult;

·       Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse paljundatud koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

 

 

Kontakttelefonid:          lugemissaal (Posti 3)                472 4499

                                    lasteraamatukogu (Wiedemanni 11)      473 5506

E-post:                         info(at)lib.haapsalu.ee