EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | Teabenõue


Ajalugu
Põhimäärus
Kasutamise eeskiri
Komplekteerimine
Maakonnaraamatukogu
Töötajad
Statistika
Nõukogu
Arengukava

RAAMATUKOGU AJALUGU

Haapsalu raamatukogu vanimad raamatud sisaldavad templit "Club Musse 1866". Kohaliku inteligentsi poolt 1866. aastal loodud seltskondlikul klubil  "Club Musse" oli oma raamatukogu. Klubi liikmeks võis olla "... iga täieealine, ausa eluviisiga meesterahvas, elukutse, rahvuse ja usu pääle vaatamata". Klubi liikmeskond oli saksameelne ning luges saksa-, vene- ja prantsuskeelseid raamatuid. Mõned aastad hiljem lubati klubi raamatukogust ka linnaelanikel 3 rubla eest aastas raamatuid laenata.

1895. aastal asutati Haapsallu Eesti Kungla Karskuse Edendamise Selts. Samal suvel kirjutas "Eesti Postimees": "Haapsalus liigub nende päevade sees haruldane ettevalmistamine: kodumaa orila-kuningannat Miina Hermanni oodatakse kontserti andma lossikirikus 23. juulil... Sedasama kontserti saab noore Kungla Karskuse Seltsi laulukoor toetama... Nii on Kungla laulukoori kontsert raamatukogu asutamisele pühendatud.". Raamatukogu avati lugejaile 1896. aastal.

Esimesest avalikust raamatukogust Haapsalus on läbi ajaloo keerdkäikude saanud tänapäeva tasemel teenuseid pakkuv infokeskus. 

Keskraamatukogu teenindusosakond, komplekteerimisosakond ja administratsioon asuvad Haapsalu Kultuurikeskuse hoones (Posti 3).

Lasteosakond - lapsi teenindav raamatukogu asub eraldi majas (Wiedemanni 11). 2000.aastal avati lasteraamatukogu aias lastepark, mis kannab Iloni aia nime. Lasteraamatukogu hoone renoveeriti 2008.aastal.

Raamatulaenutuspunkt asub Haapsalu Sotsiaalmajas (Kastani 7).

HAAPSALU raamatukogu 1930-1933.doc

Haapsalu raamatukogu ajaloost (1857 - 1996).pdf

Haapsalu raamatukogu ajaloost (1866-2016).pdf