EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | Teabenõue


Ajalugu
Põhimäärus
Kasutamise eeskiri
Komplekteerimine
Maakonnaraamatukogu
Töötajad
Statistika
Nõukogu
Arengukava


MAAKONNARAAMATUKOGU

Rahvaraamatukogu seadusele vastavalt täidab igas maakonnas üks rahvaraamatukogu täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

 

Maakonnaraamatukogu ülesanded:

 

Lääne maakonna raamatukoguteeninduse koordineerimine;

Kogude komplekteerimine ja teavikute raamatukogulik töötlemine;

Maakonna raamatukogude teavikute elektronkataloogi koostamine;

Läänemaa kodulooandmebaasi koostamine;

Raamatukogude töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine;

Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse korraldamine;

Erialane nõustamine ja juhendamine.

 

Maakonnaraamatukogu kontaktandmed:

 

Lääne Maakonna Keskraamatukogu

Posti 3, Haapsalu

 

Direktor telefon 472 4490

E-post:   ilme (at) lib.haapsalu.ee

Pearaamatukoguhoidja telefon 472 443

E-post:  kersti (at) lib.haapsalu.ee                                 

Komplekteerimisosakonna juhataja   telefon 472 4494

E-post: helle (at) lib.haapsalu.ee