EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | Teabenõue


Ajalugu
Põhimäärus
Kasutamise eeskiri
Komplekteerimine
Maakonnaraamatukogu
Töötajad
Statistika
Nõukogu
Arengukava

LÄÄNE MAAKONNA KESKRAAMATUKOGU 2015

LUGEJAID                   3611             Haapsalu elanikest    34,1%

s.h. kuni 16-aastasi     1061             lugejate üldarvust       29,4%                           

KÜLASTUSI               65 120            külastusi päevas        232

s.h. laste külastusi     17 542            külastusi päevas          62

 

LAENUTUSI                87 067           laenutusi päevas         310

s.h. laenutusi lastele   18 721           laenutusi päevas            67

 

Veebilehe külastusi        9 593          INFOPÄRINGUID      2 904

 

TEAVIKUID kogudes             120 585 eksemplari, sellest

ilu- ja lastekirjandust                65 885 eksemplari,

võõrkeelset kirjandust              11 417 eksemplari

s.h. venekeelset kirjandust        8 824 eksemplari

 

2015.a. hangiti juurde uusi teavikuid:

Raamatuid      1452 nimetust, kokku 1949 eksemplari

Ajalehti                24 nimetust

Ajakirju                87 nimetust

 

Üks laps-lugeja külastas raamatukogu keskmiselt aastas 17 korda laenutades koju keskmiselt 18 raamatut.

Koolilaste lemmikraamatud olid autoritelt Kristiina Kass, Andrus Kivirähk, Ilmar Tomusk, Aidi Vallik.

Eelkooliealiste lemmikuks olid "Masha ja Karu", Andrus Kivirähki "Karneval ja kartulisalat"  ja Krista Kumbergi Autopõnni raamatud. 

 

Üks täiskasvanud lugeja külastas raamatukogu keskmiselt aastas 19 korda laenutades koju keskmiselt 27 raamatut.

Täiskasvanute lemmikraamatud olid Eia Uusi "Minu Prantsusmaa. Elu nagu sirelivein", "Haapsalu: jalutaja teejuht", Vahur Kersna "Ei jäta elamata", Kätlin Vainola "Kus on armastus?".