EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | Teabenõue


Näitused
Kirjandusüritused
Kirjandusklubi
Raamatutunnid

RAAMATUTUNNID

Keskraamatukogu pakub järgmisi lugejakoolituse võimalusi:

 

  • Tutvumiskäigud raamatukogusse põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduskeskuse õpilastele ning kolledzi üliõpilastele keskraamatukogus, Posti 3, Haapsalus

 

  • Raamatutunnid põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduskeskuse õpilastele ning kolledzi üliõpilastele keskraamatukogus, Posti 3, Haapsalus

 

  • Kirjanduslikud loengud ja ettekanded soovitud teemal

 

Lugejakoolituse ürituste aja, koha ja muud tingimused palume eelnevalt kokku leppida kontaktisikuga:

 

Lasteosakond 473 5535 ja teenindusosakond telefon 247 4496;

e-post info(at)lib.haapsalu.ee